Formularz zgłoszeniowy PATRIA w Tleniu


Poniżej znajduje się Formularz Zgłoszeniowy  za pomocą którego można zgłosić dziecko na Kolonie 2018 organizowane przez Towarzystwo „Nasze Szwederowo”
Jeśli  masz problem z wypisaniem formularza to dzwoń: 881 772 008
(Dzwoń od PN-PT w godz.: 10-17 SO 10-13)

Wyjazd na Kolonie LATO 2018 do Tlenia Ośrodek "Patria" w terminie (wybierz - wymagane)

Ośrodek: (wybierz - wymagane)

Cena / województwo (wybierz - wymagane)

Imię rodzica, opiekuna (wymagane)

Nazwisko rodzica, opiekuna (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Dane uczestnika Kolonie Letnie

Imię uczestnika (wymagane)

Nazwisko uczestnika (wymagane)

Data urodzenia uczestnika (wymagane)

PESEL uczestnika (wymagane)

Adres zamieszkania (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Nazwa oraz Nr Szkoły do której uczęszcza dziecko (wymagane)

UWAGI! / Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb rekrutacji i organizacji kolonii przez Towarzystwo "Nasze Szwederowo" w Bydgoszczy,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1977r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
.
TakNie