Zarząd


ZARZĄD TOWARZYSTWA „NASZE SZWEDEROWO”

Zarząd Towarzystwo „Nasze Szwederowo” w Bydgoszczy wybrany na Walnym Zgromadzeniu
w dniu 10 grudnia 2015 roku w Bydgoszczy.

Skład zarządu:

Prezes Zarządu
Maciej Archaniołowicz
Kom.:  502 626 171

Skarbnik Zarządu:
Marcin Głon
Kom.: 881 772 008

Sekretarz Zarządu
Krzysztof Kubiak
mail: naszeszwederowo@op.pl